Call for participants – Choir for Ukraine

The International Yehudi Menuhin Foundation is implementing musical activities dedicated to Ukrainian children.

 

With the guidance of a choir director (Paul Sojo) and the Ukrainian pianist (Dmytro Sukhovienko), the children will learn to sing together a one-hour long repertoire composed of both Ukrainian and European songs.

 

From September until December 2022, different music activities will be offered to the children:

(1) Rehearsals – Wednesdays afternoon from 2-430pm + 30min snack.

September: September 14 / September 21 / September 28

October: October 5 / October 12 / October 19 / October 24-25-26

November: November 9 / November 16 / November 23 / November 30

December: December 7 / December 14 / December 21

(2) Music Workshops – 27/28/29 of October (10am- 430pm).

(3) Final performance – Friday, December 23, 2022.

 

No previous musical knowledge or experience is required to participate.

Working languages: Ukrainian – English – French – Dutch

Required age: 8 to 15 years old.

Activities, travel, and subsistence costs are entirely covered by the International yehudi Menuhin Foundation and its sponsors.

 

If you wish to participate, please register by September 10, 2022, by clicking the link below:

https://forms.gle/tV3pCZNyvc7nX2B49

For more information, please contact us:

simon.eychenne@menuhin-foundation.com

+32 (0) 2 673 35 04

www.menuhin-foundation.com

ЗВІТ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

Міжнародний фонд Єгуді Менугіна проводить музичні заходи, присвячені українським дітям.

Під керівництвом керівника хору (Пол Соджо) та українського піаніста (Дмитро Суховієнко) діти навчаться співати разом годинний репертуар, який складається як з українських, так і з європейських пісень.

 

З вересня по грудень 2022 року дітям будуть запропоновані різні музичні заходи:

(1) Репетиції – середа вдень з 14:30 до 16:30 + 30 хвилин перекусу.

Вересень: 14 вересня / 21 вересня / 28 вересня

Жовтень: 5 жовтня / 12 жовтня / 19 жовтня / 24-25-26 жовтня

Листопад: 9 листопада / 16 листопада / 23 листопада / 30 листопада

Грудень: 7 грудня / 14 грудня / 21 грудня

(2) Музичні майстер-класи – 27/28/29 жовтня (10:00-16:30).

(3) Підсумковий виступ – п’ятниця, 23 грудня 2022 року.

 

Для участі не потрібні попередні музичні знання чи досвід.

Робочі мови: українська – англійська – французька – голландська

Необхідний вік: від 8 до 15 років.

Витрати на діяльність, проїзд та проживання повністю покриваються Міжнародним фондом Єгуді Менухіна та його спонсорами.

 

Якщо ви бажаєте взяти участь, зареєструйтеся до 10 вересня 2022 року, перейшовши за посиланням нижче:

https://forms.gle/tV3pCZNyvc7nX2B49

За додатковою інформацією звертайтеся до Міжнародного фонду Єгуді Менухіна:

simon.eychenne@menuhin-foundation.com

+32 (0) 2 673 35 04

www.menuhin-foundation.com